เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง ออกควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภาคเช้าบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 9 ภาคบ่ายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 17 ต.บึงโขงหลง โดยให้บริการ ฉีดวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว รวมถึงการเก็บค่าจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง ออกควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภาคเช้าบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 9 ภาคบ่ายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 17 ต.บึงโขงหลง โดยให้บริการ ฉีดวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว รวมถึงการเก็บค่าจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง