เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อ.บึงโขงหลง  จ.บึงกาฬ 38220

 

 

 

 
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP image สถานที่ท่องเที่ยว
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ folder ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง video_label แบบคำขอข้อมูลเอกสารราชการ chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี folder ประกาศโอนงบประมาณ folder ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ folder แผนการดำเนินงานประจำปี folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี folder แผนพัฒนาท้องถิ่น folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน folder รายงานผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี contact_phone ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 204
เดือนนี้ 6,434
เดือนที่แล้ว 12,859
ทั้งหมด 69,979

กฏหมายเกี่ยวกับที่ดิน

folder ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
photo กำหนดยื่นชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี grade
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  

camera_alt ภาพกิจกรรม โครงการ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ครั้งแรก วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. [3 พฤษภาคม 2564]
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ธนาคาร ธกส. สาขาบึงโขงหลง เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 [30 เมษายน 2564]
กกต. สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ [28 เมษายน 2564]
ทีม RDF เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ตัดหญ้าบริเวณลานหน้าตลาดสด [27 เมษายน 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

thumb_up facebook
facebook


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารเทศบาล
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-2356302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-2356302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ