เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP image สถานที่ท่องเที่ยว
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ folder ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง video_label แบบคำขอเอกสารราชการ chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี folder ประกาศโอนงบประมาณ folder ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ folder แผนการดำเนินงานประจำปี folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี folder แผนพัฒนาท้องถิ่น folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน folder รายงานผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี contact_phone ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง public e-service equalizer ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

ข้อมูลเทศบาล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
place แผนที่เขตเทศบาล
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
verified_user อำนาจหน้าที่เทศบาล
public ระเบียบข้อกฎหมายท้องถิ่น
verified_user อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
view_list โครงสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
group ข้อมูลบุคลากร
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
info ติดต่อหน่วยงาน
thumb_up Facebook**

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,056
camera_alt ภาพกิจกรรม โครงการ
นายคมกฤษ ภาษี รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลงหลง เป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยเสริมเกลือไอโอดีน และโครงการป้องกันยาเสพติดในชุมชน ในโครงการฯ... [23 กันยายน 2564]
วันนี้ ศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ CQ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ส่งผู้ที่รับการกักตัวครบ 14 วัน กลับบ้าน จำนวน 3 คน [22 กันยายน 2564]
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ตัดกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าศูนย์ราชการอำเภอบึงโขงหลง [22 กันยายน 2564]
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณสถานกักกันอำเภอบึงโขงหลง LQ ณ ดูดี รีสอร์ท [22 กันยายน 2564]
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ลงพื้นที่บ้านโนนหนามแท่ง เพื่อขุดลอกทางระบายน้ำ [22 กันยายน 2564]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2564 วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง [22 กันยายน 2564]
นายทัตธยา ชนกชนีกุล รองนายกเทศมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ดูแลการติดตั้งไฟส่องสว่างบ้านสระแก้ว โดยมีนายสุทน ไชยคำ สมาชิกสภาเทศบาล ให้ข้อมูลจุดต่างๆและอำนวยความสะดวก [21 กันยายน 2564]
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ลงพื้นที่บ้านสระแก้ว เพื่อติดตั้งซ่อมแซมไฟส่องสว่างตามจุดที่ใช้การไม่ได้ [21 กันยายน 2564]
ลุยต่อภาคบ่าย เทศบาลตำบลบึงโขงหลง นำโดยนายทัตธยา ชนกชนีกุล รองนายกเทศมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่บ้านโนนหนามแท่ง ทำการขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณที่อุดตัน [20 กันยายน 2564]
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมไฟส่องสว่างตามจุดที่ชำรุดเสียหาย [20 กันยายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 711 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น