เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP image สถานที่ท่องเที่ยว
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ folder ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง video_label แบบคำขอข้อมูลเอกสารราชการ chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี folder ประกาศโอนงบประมาณ folder ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ folder แผนการดำเนินงานประจำปี folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี folder แผนพัฒนาท้องถิ่น folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน folder รายงานผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี contact_phone ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"ข้อมูลเทศบาล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
place แผนที่เขตเทศบาล
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
verified_user อำนาจหน้าที่เทศบาล
public ระเบียบข้อกฎหมายท้องถิ่น
verified_user อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
view_list โครงสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
group ข้อมูลบุคลากร
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
account_box กองวิชาการและแผนงาน
info ติดต่อหน่วยงาน
thumb_up Facebook**

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 191
เดือนนี้ 7,629
เดือนที่แล้ว 13,859
ทั้งหมด 77,404

camera_alt ภาพกิจกรรม โครงการ
ฝ่ายงานป้องกันฯ นำรถน้ำเข้าสนับสนุนจุดที่กองช่างขุดลอกทางระบายน้ำ เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดถนนในชุมชน [14 มิถุนายน 2564]
ลุยต่ออีกจุด ‼️✌️ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง เปิดฝาท่อระบายน้ำ เพื่อขุดลอกสิ่งอุดตันทางระบายน้ำตลอดแนวยาวกว่า 60 เมตร เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกเวลาฝนตกในปริมาณมาก [14 มิถุนายน 2564]
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ติดตั้งซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่างตลาดข้าวแลง [14 มิถุนายน 2564]
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ตัดแต่งกิ่งไม้ (ต่อเนื่อง) ที่ถนนเส้นข้างโรงพยาบาลบึงโขงหลง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน [14 มิถุนายน 2564]
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรี และนายคมกฤษ ภาษี ลงเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลฯ ในวันเปิดเทอมวันแรก เพื่อดูความเรียบร้อยในด้านต่างๆ [14 มิถุนายน 2564]
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง นำโดยนายธัตทยา ชนกชนีกุล รองนายกฯ ลงพื้นที่บ้านดอนกลาง บริเวณถนนหน้าบ้านนายคำหล้า เพื่อแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำอุดตัน ส่งผลให้เวลามีฝนตกชุกระบายน้ำไม่ทัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง [14 มิถุนายน 2564]
สภาพถนนเส้นบ้านพักครูไสว โฮมสเตย์ ไปถึงสามแยกไปโนนหนามแท่งและสหกรณ์เครดิตยูเนียน เกิดจากทางระบายน้ำอุดตัน ประกอบกับฝนตกตลอดคืน จึงทำให้น้ำระบายไม่ทัน [13 มิถุนายน 2564]
ถนนเส้นหลังวัดสว่างวารี จากบริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปถึงบ้านนายหนุ่ย น้อยเสนา ผญบ.บ้านดอนกลาง มีน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำระบายไม่ทัน สาเหตุอาจมาจากทางระบายน้ำอุดตัน [13 มิถุนายน 2564]
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสิม [13 มิถุนายน 2564]
ประมาลภาพน้ำท่วมขังในแต่ละพื้นที่ 13 มิถุนายน 2564 [13 มิถุนายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 353 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น