เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

ข้อมูลเทศบาล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
place แผนที่เขตเทศบาล
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
verified_user อำนาจหน้าที่เทศบาล
public ระเบียบข้อกฎหมายท้องถิ่น
verified_user อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
view_list โครงสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
group ข้อมูลบุคลากร
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
info ติดต่อหน่วยงาน
thumb_up Facebook**
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 523
camera_alt ภาพกิจกรรม โครงการ
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้ นายคมกฤษ ภาษี รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง [14 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด บริเวณชุมชนบ้านโนนสว่างเหนือ และชุมชนบ้านบึงโขงหลง เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ [14 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
กองช่าง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนบ้านโนนสว่าง และตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะบึงโขงหลง [13 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงโขงหลง นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง เอนกประสงค์ รดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน บ้านโนนหนามแท่ง - บ้านโนนสว่าง [13 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
กองคลัง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จัดประชุมผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์​ เพื่อชี้แจงการต่อสัญญาเช่าห้องแถวตลาด วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ชั้น 2 โดยมี ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม [13 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
กองช่าง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง นำรถกระเช้าไฟฟ้า เพื่อดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ บ้านบึงโขงหลง [12 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ดำเนินการจัดทำศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ค้นหาและกู้ภัยทางน้ำ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ตามมาตรฐานท่าเรือ (ท่าเรือชั่วคราว) ของเทศบาลฯ [12 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณหน้าสถานีสูบน้ำเทศบาลตำบลบึงโขงหลง [11 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
กองช่าง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ออกติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณบ้านโพธิ์หมากแข้งและบ้านหนองสิม [11 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบึงโขงหลง นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ส่งน้ำห้องน้ำฌาปณสถานวัดสว่างวารี บ้านดอนกลาง [10 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 993 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น