เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
camera_alt ภาพกิจกรรม โครงการ
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้คนสวนตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ [30 มิถุนายน 2565]
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายทัตธยา ชนกชนีกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นางรัชนี ไตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับทีมงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ... [30 มิถุนายน 2565]
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายจิรพัฒน์ หงษ์ทอง หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันฯ นำทีมงานป้องกันฯ ออกปฏิบัติหน้าที่เก็บกล้องวงจรปิด CCTV ที่ชำรุด [30 มิถุนายน 2565]
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายคมกฤษ ภาษี รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ หอประชุมอำเภอบึงโขงหลง [30 มิถุนายน 2565]
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายวิพากษ์ สารบรรณ ปลัดเทศบาล นายสุภรักษ์ คำสงค์ รองปลัดเทศบาล นำทีมงาน RDF ทีมงานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษากวาดขยะ ตัดหญ้า ... [30 มิถุนายน 2565]
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายประเนตร พระสว่าง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมงาน ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลบึงโขงหลง ทีมงานอสม.... [30 มิถุนายน 2565]
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายจิรพัฒน์ หงษ์ทอง หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ​สังคม พร้อมทหารออกรับผู้ป่วยจิตเวช... [30 มิถุนายน 2565]
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายสุภรักษ์ คำสงค์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประสานคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง... [29 มิถุนายน 2565]
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง ร้อยตำรวจโทวสันต์ ชัยลา ประธานกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบึงโขงหลงมอบหมายให้นายสุดใจ แสงโพธิ์ กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ และนายธรรมรัตน์ หลวงโภชน์... [29 มิถุนายน 2565]
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างออกปรับปรุงซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านทรายทอง บ้านสระแก้ว บ้านโนนหนามแท่ง และบ้านบึงโขงหลง [29 มิถุนายน 2565]


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง