messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
find_in_page สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนเมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนมีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 19
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน,กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือน,มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
find_in_page สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
find_in_page สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง