messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

+ ตั้งคำถามใหม่

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
การจัดงานวันสงกรานจะจัดวันไหนครับ และสถานที่จัดงานคือที่ไหน ชุมชนสว่างพัฒนา เมื่อ : 2024-04-10 14:20:04 ดู : 7 1
การแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี 2567 จะมีการจัดงานขึ้นหรือไม่ ถ้ามีจะมีการจัดงานช่วงไหนครับ ชาวบ้านสว่างพัฒนา เมื่อ : 2024-01-19 11:42:05 ดู : 21 1
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บึงโขงหลง กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมายาวนานถึง 14 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เรามีความชำนาญในเรื่องของ “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” ได้ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและทำให้องค์กรเหล่านั้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะได้ในที่สุด เป็นจำนวนมากกว่า 440 แห่ง ได้แก่ ทต. อบต. อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ตลาด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สถานประกอบการ ศูนย์การค้า ศูนย์ผู้อพยพ ฯลฯ หากพื้นที่ของท่านยังมีปัญหาในการจัดเก็บ การขนย้าย การหาพื้นที่ฝังกลบ การกำจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การเผากลางแจ้ง ตลอดจนการฝังกลบที่ไม่ถูกสุขอนามัย และท่านต้องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านเองให้สำเร็จอย่างถูกต้อง ด้วยศักยภาพและความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ของท่านเอง กรุณาติดต่อกับเราโดยตรง ที่ 1. กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ โทร 081-566-7097 หรือ 2. นายนิธิพิชญ์ นนทสุวรรณ โทร 080-612-8263 ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จใน “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิด” โดยทันที กรุณาเข้าชมได้ที่ www.wonderwill.co.th ครับ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จร่วมกันในที่สุด กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ สุวิชา นนทสุวรรณ 081-566-7097 นายสุวิชา นนทสุวรรณ เมื่อ : 2023-07-30 16:01:29 ดู : 19 0
การจัดงานขึ้นภู ดูบึง ทึ่งวัฒนธรรมอำเภอบึงโขงหลง ปี2566 ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566 จะมีการจัดงานไหมครับ น้อยซ่าส์ เมื่อ : 2023-03-09 11:21:47 ดู : 34 1
ขอสอบถามว่าจะมีการออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นของปี 2565 เพื่อให้ประชาชน เสนอปัญหาความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีกำหนดการวันไหนครับ ผมจะได้เข้าร่วมเสนอแผนพัฒนาด้วยครับ ชาวบ้านดงสว่าง เมื่อ : 2022-02-22 14:55:54 ดู : 46 2
การจัดงานประเพณีขึ้นภู ดูบึง ประจำปี 2565 จะจัดไหมครับ หนุ่ม บ้านโพธิ์ เมื่อ : 2022-02-22 11:30:41 ดู : 68 1
จะจัดงานวันสงกราน ปี2564 ไหมครับ คนบึงอยากรู้ เมื่อ : 2021-04-07 22:41:29 ดู : 122 1
ได้จัดงานวันขึ้นภู ดูบึง ทึ่งวัฒนธรรม ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลบึงโขงหลงได้จัดไหมครับ และจะจัดช่วงระหว่างวันไหน เดือนไหนครับ วัฒนะ โสภา สถาพร เมื่อ : 2021-04-07 22:25:16 ดู : 108 1
ชมเว็บไซต์ นุช เมื่อ : 2020-07-04 08:26:33 ดู : 73 1
กิจกรรม 5 ส เป้า เมื่อ : 2020-07-04 08:24:25 ดู : 100 1
ขอทราบว่า ปี 63 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จะจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟไหมครับ เพราะชาวบ้านเขาฝากผมถามมาครับ ผู้เยี่ยมชม เมื่อ : 2020-07-04 08:21:24 ดู : 106 1
ขอทราบวันจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ปี 63 วันไหนครับ วิวัตร เมื่อ : 2020-06-30 15:21:40 ดู : 70 2
เรื่องที่ต้องการจะถาม ผู้เยี่ยมชม เมื่อ : 2020-03-09 07:46:23 ดู : 46 1

ทั้งหมด 13 คำถาม [ทั้งหมด 1 หน้า] [1]

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง