messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ยกระดับ) จากบ้านผู้ใหญ่บ้านถึงโรงเรียนอนุบาลเย็นจิต บ้านโนนหนามแท่ง ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงโขงหลงกำหนด)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ยกระดับ) จากบ้านผู้ใหญ่บ้านถึงโรงเรียนอนุบาลเย็นจิต บ้านโนนหนามแท่ง ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงโขงหลงกำหนด)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองบั่ว บ้านบึงโขงหลง ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงโขงหลงกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดสว่างวารีถึงบ้านดงสว่าง หมู่ที่ 1 บ้านดอนกลาง ตำบลบึงโขงหลง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5,560.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,240 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดสว่างวารี ถึงบ้านดงสว่าง หมู่ที่ 1 บ้านดอนกลาง ตำบลบึงโขงหลง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 5,560 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,240 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงลุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน(ตามรายละเอียดแนบท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร บ้านโนนสว่างเหนือ (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงโขงหลง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบเบิ้ลแค็บ 4 ประตู หรือปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังแรงม้าเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 219
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคุณธรรมพร้อมวางท่อระบายน้ำจากหน้าวัดศิริมงคลวรารามบ้านโนนสว่าง ถึงวัดสว่างวารีบ้านดอนกลาง ยาว 1100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2000 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 337
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง