เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder ประกาศโอนงบประมาณ
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
1 - 20 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2 3


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง