เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder ประกาศโอนงบประมาณ
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 12
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file สรุปรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
1 - 20 (ทั้งหมด 73 รายการ) 1 2 3 4


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง