messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder ประกาศโอนงบประมาณ
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
สรุปรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
1 - 20 (ทั้งหมด 79 รายการ) 1 2 3 4

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง