เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder ประกาศโอนงบประมาณ
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 12
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง