เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ โดยแสกน QR CORD แบบสำรวจข้างล่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ ในราชกิจจานุเบกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลบึงกาฬ ***ข่าวดี... สำหรับคนพิการด้านการได้ยิน หรือสื่อความหมาย (หูตึง) ท่านใดมีความประสงค์ต้องการหูฟัง ช่วยการได้ยินให้ดีขึ้น ให้คนพิการ มาขอรับการประเมินจากแพทย์ก่อน - สถานที่ รพ.บึงกาฬ ชั้น 4 ตึกฉุกเฉิน - วัน เวลา ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ให้มาช่วงเช้า เท่านั้น - เริ่มต้นสัปดาห์หน้า เป็นต้นไป - โดยหูฟังมี 2 ประเภท ดิจิตอล และอนาล็อก ส่วนใครจะได้แบบไหนนั้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้กำหนดให้ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบประเมินครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นและไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ให้เช่าอาคารตลาดสด/ห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ที่ 031/2564 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ในการออกเสียงลงคะแนนใหม่ (ฉพาะนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file กกต. สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบึงโขงหลงให้ลงคะแนนใหม่ เฉพาะนายกเทศมนตรีเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 1 เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 8 ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง