เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย"
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เผยแพร่บทความ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางรชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ผลการสรุปการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file เปิดเผยข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตได้ไหม
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หรือไม่
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ก็เป็นเจ้าหนี้จะขอดูได้ไหม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file อยากรู้ผลประเมินเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ไม่ให้เอกสารแต่ให้ดูได้นะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ให้เช่าอาคารตลาดสด/ห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง โดยวิธีประมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบึงโขงหลง พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานรายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 483
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มิสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
1 - 20 (ทั้งหมด 87 รายการ) 1 2 3 4 5


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง