เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขอประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามเทศบัญญัติมูลฝอยทั่วไป 2563 การบริหารจัดการขยะต้นทางแบบมีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ พร้อมจัดระบบจัดเก็บค่าขนขยะมูลฝอย
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขอประชาสัมพันธ์การยื่นโครงการพัฒนาเมือง กองทุนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบล สามารถยื่นขอรับงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
find_in_page เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ แยกตามหมู่บ้าน (ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ให้เช่าอาคารตลาดสด/ ห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง โดยวิธีประมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. .............. poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. .............. poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงโขงหลงและระเบียบวิธีการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขอเผยแพร่ รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งปรับปรุงตามความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายนอกแล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประากาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
photo ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ โดยแสกน QR CORD แบบสำรวจข้างล่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
photo ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ ในราชกิจจานุเบกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง