messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 5/2567
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 4/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 3/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 6/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 5/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 4/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้อถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้อถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้อถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
ประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้อถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 5/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง