เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file รายงานติดตามแลแะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานติดตามแลแะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานติดตามแลแะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม- มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (เมษายน – กันยายน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง รอบแรก (ตุลาคม - มีนาคม 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
photo รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง