เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file รายงานติดตามแลแะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ 6 เดือน (เมษายน- กันยายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานติดตามแลแะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม- มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (เมษายน – กันยายน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง รอบแรก (ตุลาคม - มีนาคม 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
photo รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง