เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุดใจ แสงโพธิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 084-038-6425
นายน้อย ลอมไธสง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 091-050-3994
นายสุทน ไชยคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 1
โทร : 085-675-8491
นายวัสส์อนันต์ วาดเสนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 1
โทร : 061-579-3479
นางอวยพร ทานาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 1
โทร : 085-738-2681
นางวิรบูรณ์ ขันคุ้ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 1
โทร : 098-747-9381
นายพงศกร สิงห์สถิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 1
โทร : 062-391-1614
นายวิลัย แสงโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 2
โทร : 096-925-2081
นายทรงพล เทพคันธี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 2
โทร : 098-293-3646
นางทองคำ แสงโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 2
โทร : 089-621-2134
นายสมร แพงโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 2
โทร : 086-860-2380
นายราชภูมิ ภูยี่หวา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 2
โทร : 091-814-9291


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง