เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

สอบถามการยืมวัสดุ คุรุภัณฑ์ ยืมผ่านเว็บไซต์ได้ไหม มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรครับ

การยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานเทศบาล ประชาชนสามารถยืมผ่านเว็บไซต์เทศบาลได้ครับ แต่แอดมินจะปริ้นคำขอยืมวัสดุ ครุภัณท์ให้ท่านนายกเทศมนตรี อนุมัติแล้วจะประสานท่านว่าจะมารับครุภัณท์วันไหน แล้วก็มากรอกเอกสารขอยืมที่พัสดุ อีกครั้งครับ

(โดย:น้อย เขียนเมื่อ:04 กรกฏาคม 2563)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง