เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักฐานแสดงการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file แผนบุคลากร 2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง