เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 11
find_in_page คำสั่งเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file หลักฐานแสดงการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file แผนบุคลากร 2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง