messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 8
find_in_page รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 23
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 17
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 25
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 36
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 30
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 41
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 22
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 36
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 27
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 32
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 35
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 84
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 86
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 94
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 85
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 74
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 105
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 81
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง