เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

ข้อมูลเทศบาล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
place แผนที่เขตเทศบาล
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
verified_user อำนาจหน้าที่เทศบาล
public ระเบียบข้อกฎหมายท้องถิ่น
verified_user อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
view_list โครงสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
group ข้อมูลบุคลากร
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
info ติดต่อหน่วยงาน
thumb_up Facebook**
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 456
folder รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่สอง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่สาม ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น