เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง