messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 286
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 300
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการการแบ่งส่วนราชการ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 217
ประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 228
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 242
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 236
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 – 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 337
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี (พ.ศ.2561 – 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 347
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 58 – 60 – ระบบแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 364
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง