เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_circle รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปีงบประมาณ 2564 (12) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปีงบประมาณ 2564 (11) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปีงบประมาณ 2564 (10) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปีงบประมาณ 2564 (9) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปีงบประมาณ 2564 (8) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปีงบประมาณ 2564 (7) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปีงบประมาณ 2564 (6) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปีงบประมาณ 2564 (5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปีงบประมาณ 2564 (4) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปีงบประมาณ 2564 (3) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปีงบประมาณ 2564 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ปีงบประมาณ 2564 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ เดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ เดือน ม.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ เดือน ธ.ค.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ เดือน พ.ย. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ เดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง