เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

ข้อมูลเทศบาล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
place แผนที่เขตเทศบาล
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
verified_user อำนาจหน้าที่เทศบาล
public ระเบียบข้อกฎหมายท้องถิ่น
verified_user อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
view_list โครงสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
group ข้อมูลบุคลากร
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
info ติดต่อหน่วยงาน
thumb_up Facebook**
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 424
folder แบบแสดงความคิดเห็น
insert_drive_file โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบึงโขงหลงพบประชาชน เพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ... poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฎิกูล พ.ศ... poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมเลี้ยงและปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น