เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder แบบแสดงความคิดเห็น
insert_drive_file โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลบึงโขงหลงพบประชาชน เพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 698
insert_drive_file แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมเลี้ยงและปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฎิกูล พ.ศ... poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ... poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง