เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ......
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ......
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ......
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. .......
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ........ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ประกาศ ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file ประกาศ ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file ประกาศ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง