ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำห้วยโปร่ง จำนวน 20 เมตร และปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยโปร่ง บ้านดงสว่าง ลงลูกรัง จำนวน 780 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง