ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน /เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง