ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน /โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง