ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง