ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม โครงการงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง