ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาดูแลระบบน้ำประปาบ้านทรายทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง