ชื่อเรื่อง : จ้างจัดจ้างซ่อมเเซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง