ชื่อเรื่อง : เทศบาลตำบลบึงโขงหลงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกี่ยวกับบทความเพื่อนำไปใช้ประกอบกาปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ชื่อไฟล์ : xQ3KnxmThu120544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้