ชื่อเรื่อง : เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขอแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
รายละเอียด : ด้วยกรมที่ดินแจ้งว่าขณะนี้มีการปลอมแปลงเอกสารของของกรมที่ดินแอบอ้างว่าอปท.สำรวจฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีจุดประสงค์เพื่อลดหย่อนภาษีและสำรวจอัพเดตฐานข้อมูลตามที่อยู่อาศัย สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬจึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นอำนาจหน้าที่ของอปท. กรมที่ดินไม่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นหากมีบุคคลแอบอ้างขอให้ประชาชนดำเนินการใดๆ เพื่อจะได้ลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรุณาอย่าหลงเชื่อหรือในกรณีบุคคลใดถูกหลอกลวงจนได้รับเสียหายขอให้รีบร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ทันที อนึ่งหากประชาชนได้รับการติดต่อจากกรมที่ดินให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ขอให้ติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬและสาขาโดยตรง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามหนังสือที่เกี่ยวข้องอ้างถึง ตามที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : DMMG8EHTue95554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้