ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ประกาศยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : ประกาศยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่เทศบาลตำบลบึงโขงหลงได้เสนอขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่สอดคล้องกับสายงานตามระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : OBaykHYWed94241.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้