ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล ปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ยาวรวม 132.30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง