ชื่อเรื่อง : จ้างจัดจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง