ชื่อเรื่อง: เจ้าหน้าที่กองช่างนำรถกระเช้าออกปฎิบัติหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณภายในโรงเรียนบึงของหลงวิทยา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สร้างความปลอดภัยให้นักเรียน
ชื่อไฟล์: KD5DjF0Tue101754.jpg