เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น) [29 มีนาคม 2565]
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [29 มีนาคม 2565]
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนา และแผนชุมชน โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบ 2564 [1 กรกฎาคม 2564]
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนา และแผนชุมชน โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบ 2564 [1 กรกฎาคม 2564]
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนา และแผนชุมชน โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบ 2564 [1 กรกฎาคม 2564]
การเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน [24 กุมภาพันธ์ 2563]
การเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เสนอเรื่องราวร้องทุกข์
การเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เสนอเรื่องราวร้องทุกข์
การเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เสนอเรื่องราวร้องทุกข์
การเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เสนอเรื่องราวร้องทุกข์
1 1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ)


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง