messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายทัตธยา ชนกชนีกุล รองนายกเทศมนตรีฯ และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ลงพื้นที่บ้านโพธิ์หมากแข้ง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์หมากแข้ง เพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนขอมีบัตรคนพิการ
รายละเอียด : ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง มอบหมายให้นายทัตธยา ชนกชนีกุล รองนายกเทศมนตรีฯ และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ลงพื้นที่บ้านโพธิ์หมากแข้ง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์หมากแข้ง เพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนขอมีบัตรคนพิการ
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง