เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
camera_alt ภาพกิจกรรม ข่าวยอดนิยม
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" เนื่องในโอกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70
วันที่ 06 มิถุนายน 2559 จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
วันที่ 06 มิถุนายน 2559 มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และสร้างสัมพันธ์ที่ดี
จัดประเพณีบุุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 เพื่อสืบสานงานประเพณีของท้องถิ่น
วันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 มีการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)ในเขตจังหวัดบึงกาฬ ณ เทศบาลตำบลศรีวิไล
วันที่ 12 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๓ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
วันที่ 06 พฤษภาคม 2558 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
1 1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ)


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง