เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหัวช้าง พร้อมภาคีเครือข่าย
รายละเอียด : ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหัวช้าง พร้อมภาคีเครือข่าย
ผู้โพส : admin


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง