messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
กันยายน 2566 (ปีงบประมาณ 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 12
สิงหาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 6
กรกฎาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 6
มิถุนายน 2566 (ปีงบประมาณ 2566)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 6
พฤษภาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 6
เมษายน 2566 (ปีงบประมาณ 2566)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 4
มีนาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 5
กุมภาพันธ์ 2566 (ปีงบประมาณ 2566)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 6
มกราคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 4
ธันวาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2566)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 5
พฤศจิกายน 2565 (ปีงบประมาณ 2566)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 5
ตุลาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2566)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 5
ปีงบประมาณ 2566 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 39
ปีงบประมาณ 2566 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 33
ปีงบประมาณ 2566 มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 28
ปีงบประมาณ 2566 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 44
ปีงบประมาณ 2566 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 55
ปีงบประมาณ 2566 ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 34
ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง