เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

ข้อมูลเทศบาล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
place แผนที่เขตเทศบาล
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
verified_user อำนาจหน้าที่เทศบาล
public ระเบียบข้อกฎหมายท้องถิ่น
verified_user อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
view_list โครงสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
group ข้อมูลบุคลากร
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
info ติดต่อหน่วยงาน
thumb_up Facebook**
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 515
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง หน้า 418-567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
ชื่อเรื่อง: คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง หน้า 418-567    ชื่อไฟล์: D9ww1fNTue35414.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลบึงโขบงหลง 309-417 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
ชื่อเรื่อง: คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลบึงโขบงหลง 309-417    ชื่อไฟล์: cXUmBX6Tue34822.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 204-308 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
ชื่อเรื่อง: คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 204-308    ชื่อไฟล์: yrhVRriTue34246.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 103-203 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
ชื่อเรื่อง: คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 103-203    ชื่อไฟล์: EC0vmCrTue33329.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง หน้า 1-102 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
ชื่อเรื่อง: คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลบึงโขงหลง หน้า 1-102    ชื่อไฟล์: wnF74sSTue31947.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น