เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
find_in_page โครงสร้างบุคลากร วิสัยทัศน์ หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 412
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างบุคลากร วิสัยทัศน์ หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงโขงหลง    ชื่อไฟล์: /index/add_file/
find_in_page โครงสร้างบุคลากร วิสัยทัศน์ หน้าที่รับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างบุคลากร วิสัยทัศน์ หน้าที่รับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบึงโขงหลง    ชื่อไฟล์: /index/add_file/
find_in_page โครงสร้างบุคลากร วิสัยทัศน์ หน้าที่รับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างบุคลากร วิสัยทัศน์ หน้าที่รับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง    ชื่อไฟล์: /index/add_file/
find_in_page โครงสร้างบุคลากร วิสัยทัศน์ หน้าที่รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 428
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างบุคลากร วิสัยทัศน์ หน้าที่รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงโขงหลง    ชื่อไฟล์: /index/add_file/
find_in_page โครงสร้างบุคลากร วิสัยทัศน์ หน้าที่รับผิดชอบของกองช่าง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างบุคลากร วิสัยทัศน์ หน้าที่รับผิดชอบของกองช่าง เทศบาลตำบลบึงโขงหลง   ชื่อไฟล์: /index/add_file/
1 - 5 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง