เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่องฐานในการคำนวณและร้อยละของฐษนในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง กำหนดหลักเกณฑ์การลาเพื่อกำหนดพิจารณาเลื่อนขั้นฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง