เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้ง 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่องฐานในการคำนวณและร้อยละของฐษนในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 444
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง กำหนดหลักเกณฑ์การลาเพื่อกำหนดพิจารณาเลื่อนขั้นฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง