เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผ่นพับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการออกเสียงลงคะแนนของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน. และ รปภ.) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงและนายกเทฒนตรีตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file คำสั่งศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ที่ 004/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงและนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงและนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file ปฎิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file คำสั่งศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ที่ 001/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงและนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง "ชุดความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น" poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file คุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ( 28 มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงและนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง